10 Μαΐου 2013. Revisiting herding behavior: likelihood evidence

Κατηγορία ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ε. Τσιώνας (ΟΠΑ)

Δελτίο Τύπου

Στιγμιότυπα

A_IGP0087.jpgB_IGP0080.jpg